Velkommen til RKG gymnastik


 
RKG gymnastik generalforsamling 27-02-2019
Se referat fra årets generalforsamling under fanen "Nyhedsarkiv".
RKG gymnastik generalforsamliing 15-01-2019

Generalforsamling RKG gymnastik 26/2-19
RKG klublokale, under hallen kl 19.30

 

Dagsorden:
Valg af dirigent
Afdelingsformandens beretning
Orientering om økonomi/budget
Valg af afdelingsbestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor + suppleant
Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes §6: “Suppleanter vælges for en et årig periode”.
- Evt andre forslag
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden mindst otte dage før.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Tilmelding ikke nødvendig, vel mødt 😊

 

RKG gymnastik - kontakt lenerkg@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros