Generalforsamling RKG gymnastik 22. april 2021 02-04-2021

Klarup hallen

Cafeen på 1. sal

Klokken 19.00

Tilmelding senest 20/4 til lenerkg@gmail.com

OBS: hvis retningslinjerne ikke gør det muligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde, udsættes denne via besked på hjemmeside og facebook.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
-
Valg af dirigent
-
Formandens beretning
-
Forelæggelse af regnskab

- Behandling af indkomne forslag*

Den siddende bestyrelse indstiller til følgende vedtægstilføjelse under §4:

Den siddende bestyrelse kan i særlige tilfælde/force majure vælge at afvikle Generalforsamlingen virtuelt.”
 

- Valg af bestyrelse - alle modtager genvalg

- Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen - alle modtager genvalg

- Valg af 1-2 revisorer og en suppleant - alle modtager genvalg

-Eventuelt

* Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Andre forslag senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Spørgsmål om bestyrelsesarbejdet kan rettes til formand Lene van der Graaf på mail lenerkg@gmail.com eller resten af bestyrelsens medlemmer (kontaktinformationer på www.rkg-gymnastik.dk

Opvisning aflyses 30-01-2021

Kære RKG gymnaster 

Bestyrelsen har taget den tunge beslutning, at årets planlagte opvisning den 20. marts 2021 aflyses. Til gengæld holder vi fast i et lille håb om, at vi kan lave nogle afsluttende træninger på holdene i marts måned. Kryds fingre sammen med os, for vi savner at lave gymnastik sammen med jer. 

På vegne af bestyrelsen 

Formand Lene van der Graaf 

Vil du være frivillig i RKG gymnastik? 01-04-2020
Læs mere om hvordan du bliver instruktør, hjælpeinstruktør eller minihjælper HER - vi glæder os til at byde dig velkommen.
RKG gymnastik - kontakt lenerkg@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros