Datoer til kalender 25-01-2023
28/2-23: Generalforsamling i Klarup hallen (kælder) kl 18.00

11/3-23: RKG gymnastikopvisning i Klarup hallen kl 13.30 
Generalforsamling 28/2 2023 30-01-2023

28/2-23 Generalforsamling RKG gymnastik

Sted: Klarup hallen / RKG cafeen (kælderen)

Tid: Klokken 18.00

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Forelæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag*

Valg af bestyrelse: På valg: Henrik Kold (modtager genvalg)

Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen På valg: Dorte Juul-Larsen (modtager genvalg)

Valg af 1-2 revisorer og en suppleant 

Eventuelt

* Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Andre forslag senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Til årets generalforsamling er der kun en enkelt ledig plads som suppleant, men alle kan naturligvis stille op til “kampvalg”. Bestyrelsen mødes ca 6 gange om året og bruger desuden facebook som platform for løbende kontakt og sparring. Vi har plads til alle, og det er ingen forudsætning, at du selv er gymnast eller instruktør! Spørgsmål om bestyrelsesarbejdet kan rettes til formand Lene van der Graaf på mail lenerkg@gmail.com eller resten af bestyrelsens medlemmer (se kontaktinformationer på www.rkg-gymnastik.dk).

Vil du være frivillig i RKG gymnastik? 01-04-2020
Læs mere om hvordan du bliver instruktør, hjælpeinstruktør eller minihjælper HER - vi glæder os til at byde dig velkommen.
RKG gymnastik - kontakt lenerkg@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros