RKG generalforsamling 2020 - referat 24-04-2021

Generalforsamling RKG gymnastik 22/4-21

Afholdt udendørs hos Mai-Britt Seremet

-Valg af dirigent: Bestyrelsen peger på Mette Jensen - som modtog valget


- Formandens beretning:

Pyha… 2020 blev et år ingen glemmer! Det gælder også når vi taler om det frivillige forenings- og bestyrelsesarbejde, hvilket denne årsberetning også vil bære tydeligt præg af - og det bliver min længste årsberetning til dato!

 

Året startede dog ud på helt almindelig vis, med træning på alle hold. Vi havde arrangeret en Fællestræning for vores gymnaster i skolealderen den 18. januar, desværre kom der ikke ret mange. 

 

Årets ekstratræning lå i år lidt senere end vi “plejer”, nemlig den 29. februar, og det er altid en fornøjelse at kigge lidt med på mange af holdenes sidste forberedelse til opvisningen. Samme dag blev der også afholdt generalforsamling - med rigtig pænt fremmøde.

 

Den 1. marts havde vi i samarbejde med DGI et Dance event for gymnaster 15+ på Filstedvejens skole. Instruktøren Ina Overgaard var kommet fra Sjælland, så vi håbede at se mange dygtige rytmegymnaster, men desværre endte det med en aflysning på grund af for få tilmeldte.

 

Herefter skete der det vi alle kender alt for godt nu: Coronaen gjorde sit indtog i Danmark. 

 

Første varsel kom den 6. marts med forsamlingsforbud på 1000, og vi gik straks igang med at tælle stole i Klarup hallen, fordi vi jo stod over for årets højdepunkt: opvisning! 

 

DGI opvisningerne i weekenden uge 10 blev aflyst og flere gange i løbet af de næste fem dage måtte vi ændre planer. Nogle få hold nåede at have gæster til deres træning i uge 11, men onsdag den 11. marts var bestyrelsen samlet, og her kunne vi høre Mette Frederiksen lukke landet ned! Der var stille så man kunne høre en knappenål falde, og det var med triste miner, at vi måtte aflyse alle de resterende træninger, vores opvisning og aftenfest for de frivillige

 

Det blev i løbet af foråret ikke muligt at samle bestyrelse, instruktører og hjælpeinstrukører, og selvom alle fik leveret årets “opvisningsbuket” personligt af de to bestyrelsesmedlemmmer Britt og Susanne, så gjorde det ondt ikke at kunne få sagt rigtig TAK til alle, for deres arbejde igennem sæsonen.

 

Vi forsøgte at etablere sommergymnastik, men måtte af flere gange aflyse igen, da restriktioner og forsamlingsforbud blev ved med at ændre sig. De sidste uger før sommerferien havde vi dog et udendørs styrkehold, der trænede ved FDF pladsen i Romdrup - tak til dem for denne mulighed.

 

Efter sæson 19/20 havde vi en større gruppe instruktører, der valgte at stoppe efter flere års arbejde i foreningen. Tak til dem for nu - og forhåbentlig på gensyn om nogle år.

 

Med sommerferien kom også den første planlægning af sæson 20/21, og bestyrelsen fik i samarbejde med både nye og gamle instruktører planlagt følgende hold:

 

F/B 1-2 år

F/B 3-4 år

Powerpiger 3-4 år

Turbodrenge 4-6 år

Dynamitpiger 5-6 år

Rytmespirer 0-2. klasse

Rytmebobler 3.-6. klasse

Rytme junior 7.-10. klasse

Øvet rytme 17+

 

Lille spring 0.-1. klasse

Mellem spring 2.-3. klasse

Store spring 4.-10 klasse

Friske damer

Herreholdet

Step Fit

Stram op

 

Bestyrelsen arbejdede også på at finde en yogainstruktør, men måtte efter flere kontakter lægge ideen ned for nu. Derudover valgte vi at dele vores piger 3-6 år på to hold, da der de sidste sæsonen har været op mod 50 gymnaster i denne aldersgruppe. Det er svært at nå og tilgodese hver enkelt gymnast på så stort et hold, da der er stor forskel på at være 3 år, og skulle lære at gå til gymnastik uden far og mor, og til at være 6 år og snart på vej i skole.

 

Opstarten på sæsonen var præget af MANGE informationer om, hvordan vi konkret skulle forholdes os til de gældende retningslinjer, fx skulle vi finde svar på følgende spørgsmål:

Hvor mange må vi være på det enkelte træningssted?

Hvordan kommer vi ind og ud på det enkelte træningssted?

Hvem står for rengøring af kontaktflader på døre/stole/redskaber mm?

Hvem vasker hænder hvorhenne?

Hvem sørger for indkøb af håndsprit og rengøringsartikler?

Hvem krydser gymnasterne ind når de kommer?

Hvem informerer gymnasterne?

Hvor må forældrene til de yngste gymnaster være henne?

Hvem har kontakten med skolen og de andre foreningen, så vi arbejder sammen om opgaven?

Hvem sørger for kontakt med DGI og evt Smitteopsporing hvis nu…?

Og mange, mange andre ting….

 

Det betød at vi inden sæsonstart havde først en 2 timer langt bestyrelsesmøde efterfulgt af 2 timers instruktørmøde - og selv herefter, var det svært helt at forholde sig til, hvordan vi i praksis kom igang!

 

Men i gang kom vi - og heldigvis med masser af opbakning fra ALLE omkring foreningen, og kæmpe tak for det! Vi måtte desværre aflyse vores to opstartsarrangementerer “Kom og vær med” den første weekend i september, da retningslinjerne foreskrev, at det kun var muligt at deltage til gymnastik med tilmelding. Vi valgte desuden at lade være med at åbne for tilmelding til vores planlagte Gymnastikweekend i november - hvilket viste sig at være den helt rigtige beslutning.

 

I uge 36-43 blev der lavet gymnastik på alle hold. I løbet af perioden ændrede flere retningslinjer og forsamlingsforbud sig, så vi måtte justerer på hvordan vores største hold kom til og fra hallen - og hvordan de trænede. Vi havde også instruktører, der valgte at trække sig fra deres hold, pga usikkerhed og ønske om at begrænse smitteflader. Disse beslutninger bakkede bestyrelsen  100% op.

 

Fra uge 44 valgte bestyrelsen at lukke ned for gymnastik i fire uger, selvom retningslinjerne for gymnastikken for børn og unge under 22 år ikke ændrede sig. Beslutingen blev truffet både fordi mange af vores instruktørere har flere børnehold - fx ville én bestemt instruktør kunne lukke hele foreningen ved en positiv coronatest! Samtidig synes vi det stred imod andre retningslinjer at blande vores gymnaster på tværs af børnehaver, klasser og årgange som virkeligheden er på vores børnehold. Vi mødte primært opbakning til beslutningen, selvom nogle gymnaster valgte at tage imod tilbuddet om at få tilbagebetalt kontingent.

 

Da retningslinjerne ikke ændrede sig yderligere, valgte vi fra uge 48 at lukke op for træning igen. Denne gang dog med et forsamlingsforbud på 10 personer for voksne, hvilket betød deling af træninger eller træningen hver anden uge. Også andre hold blev ramt af ændrede vilkår, og også i denne omgang valgte nogle af tage imod tilbuddet om at få tilbagebetalt kontingent, pga de ændrede betingelser.

 

Vi nåede at træne på denne måde i 2½ uge, og så blev alt foreningsaktivitet lukket ned fra regerings side på grund af stigende smittetal, og vi måtte derfor gå tidligt på juleferien - en juleferie der faktisk stadig er “i gang” nu hvor vi skriver den 22. april 2021.

 

Men: det allervigtigste for året 2020 er at vi i al den gymnastik vi afviklede ikke oplevede et eneste tilfælde af Coronasmitte i foreningen. Det er jeg både taknemmelig for men også stolt over fordi jeg ved hvor hårdt vores frivillige har knoklet for at oveholde alle retningslinjer. 

 

Samlet set, har første del af sæson 20/21 betydet en medlemsnedgang på 30 gymnaster i forhold til 2019, således vi pr 31/12-20 havde 353 gymnaster. 109 har valgt at få tilbagebetalt deres kontingent for denne sæson, hvilket teoretisk betyder, at vi ville have haft forholdsvis stor medlemsfremgang hvis ikke der havde været Corona. Alt i alt er vi i RKG gymnastik MEGET taknemmelige, for den store opbakning og foreningsånd, vores gymnaster har udvist i en turbulent efterårssæson, og vi håber at se ALLE og flere til i sæson 21/22.

 

En helt særlig tak gik i december også til vores instruktører, hjælpeinstruktører og minihjælpere, der alle fik en lille julehilsen med blandt andet  julegodter, håndsprit og hyggesokker. Desuden valgte bestyrelsen, udenom undertegnede, at forære formanden en nytårsgave - mange tak for det!

 

Tak er i det hele taget ordet, jeg vil bruge som afslutning på dette års årsberetning:

Tak for forståelse.

Tak for foreningsånd.

Tak for fleksibilitet.

Tak for omstillingsparathed.

Tak til gymnaster, forældre, instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere og bestyrelsesmedlemmer.

 

TAK.


- Forelæggelse af regnskab

Regnskabet var godkendt uden bemærkninger af foreningens revisor Henning Buthler

Indtægter på ca 315000 kr

Udgifter på ca 253000 kr

Samlet set et overskud 2020 på ca 64000 kr for

Egenkapital pr 1/1-21 ca 980000 kr

Forventet overskud 2021 ca 55000 kr
 

- Behandling af indkomne forslag: Den siddende bestyrelse indstiller til følgende vedtægstilføjelse under §4: “Den siddende bestyrelse kan i særlige tilfælde/force majure vælge at afvikle Generalforsamlingen virtuelt.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget
 

- Valg af bestyrelse: Ingen andre ønskede at stille op til generalforsamlingen - alle blev genvalgt

- Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen: Ingen andre ønskede at stille op til generalforsamlingen - alle blev genvalgt

- Valg af 1-2 revisorer og en suppleant: Ingen andre ønskede at stille op til generalforsamlingen - alle blev genvalgt
 

- Eventuelt: Foreningen ser frem til at kunne mødes til gymnastik uden håndsprit, restriktioner og forsamlingsforbud
 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

RKG gymnastik generalforsamling 2019 referat 29-02-2020

Generalforsamling 29/2-20

- Valg af dirigent; Helle Skotte er valgt.

- Formandens beretning

 

Årsberetning RKG gymnastik 2019

Så er endnu et år gået, og jeg kan med glæde se tilbage på et år med masser af gode oplevelser i og med vores gymnastikforening.

På arrangementsiden startede vi året med ekstra træning i Klarup hallen i starten af februar, som optakt til årets absolutte højdepunkt, nemlig vores opvisning, der løb af stablen den 16. marts 2019.

Opvisningsdagen er noget særligt, og dagen igennem fornemmes et højere spændingsniveau både blandt gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmerne. Traditionen tro startede dagen med generalprøver for en del af holdene, men modsat de tidligere år bød formiddagen ikke på holdfotografering. Denne var nemlig forsøgsvis flyttet, så den foregik i løbet af opvisningen, men efter evaluering med instruktørerne har vi i bestyrelsen besluttet, at gå tilbage til formiddagsfotografering. Årsagen er, at blev for hektisk for både gymnaster, forældre, instruktører og hjælpeinstruktører at skulle være både i hallen til opvisning og i kælderen til fotografering.

Når det er sagt, så havde vi igen en helt fantastisk opvisningsdag. Det er en kæmpe fornøjelse at se Klaruphallen blive fyldt med gymnaster, forældre, søskende, bedsteforældre og helt almindelige Klarup borgere, der alle er med til at skabe rammen om en skøn eftermiddag. 

I 2019 havde vi 13 RKG hold der lavede opvisning på gulvet, alle frivillige i foreningen, lavede den efterhånden traditionsrige instruktørserie, vi havde vores to voksne motionshold med til indmarch for første gang, og vi havde DGI Aalborgs ældste landsdelsjuniorhold med som gæstehold. Opvisningen sluttede af med at alle gymnaster i skolealderen gav den gas til sangen “Cotton eye Joe” og så blev alle instruktører og hjælpeinstruktører hyldet med blomster fra foreningen og gaver fra deres hold, inden fanerne blev båret af gulvet og hallen igen blev tom.

Det er dog ikke kun til vores egen opvisning, at vores hold viser deres kunnen frem, for flere hold var igen med til DGI opvisninger rundt i hele landsdelen, hvor det er tydeligt at mærke, at RKG gymnastik er en kendt og anerkendt forening i DGI regi.

Efter sæsonen udbød vi som vi plejer forskellige sommerhold. I 2019 forsøgte vi os som noget nyt med et familiehold for de yngste gymnaster, der dog fik en hård start med kun få fremmødte - og vi måtte desværre lukke holdet ned efter få træninger, men vi forsøger igen i år. Et andet nyt sommerhold var et mix voksenhold, der kom fint fra start ligesom sommerstep, der plejer at have god opbakning. Vi havde også et blandet spring/rytmehold for 0.-6. klasse, der var velbesøgt.

I maj besøgte DGIs verdenshold Gigantium, og i den forbindelse meldte størstedelen af Step og Rytme voksne holdets gymnaster sig som hjælpere, og på den måde var RKG ansigter noget af det første der mødte publikum ved ankomsten til hallen, da en af vores opgave var, at vise publikum på plads i hallen. Tak for at vise RKG gymnastik frem også i sådan en sammenhæng.

Da vi gik i gang med sæsonplanlægningen 2019-20 måtte vi desværre erkende, at det ikke lykkedes os at få byttet nogle haltider med de andre brugere af hallen, således vores yngste børnehold, kunne få nogle tidligere træningstider. Vi måtte tænke kreativt for at få kabalen til at gå op, hvilket blandt andet betød bytning af tider og oprettelse af nye hold til sæsonstarten. Holdene blev blandt andet præsenteret for Klarup borgerne midt i august, da mange af vores instruktørerne og hjælpeinstruktører gik rundt med flyvers til alle postkasser.
 

Vores holdoversigt i 2019-20 hedder

Forældre/barn 1-2 år

Forældre/barn 3-4 år

Powerpiger 3-6 år

Superseje turbodreng 3-6 år

Rytmespirerne 0-2. klasse

Rytmeboblerne 3.-5. klasse

Juniorrymte 6.-8. klasse

Øvet rytme 17 +

Lille spring 0.-1. klasse

Mellem spring 2.-3. klasse

Store spring 4.-9. klasse

Step Fit 

Stram op

Friske damer

Herreholdet

Vores rytmehold i alderen 3.-9. klasse havde i år en hård start, egentlig havde vi planlagt med tre hold i denne aldersgruppe, men vi måtte desværre slå holdene sammen til to, og til trods for dette har vi nogle ret små rytmehold i denne aldersgruppe.  Vores drengehold 3-6 år har i år været ganske lille, og også vores nye hold forældre/barn 3-4 år havde et lille fremmøde ved sæsonstarten, men langsomt kom der et acceptabelt antal gymnaster til holdet. Til gengæld har vores springhold kæmpe opbakning, med over 100 gymnaster fordelt på de tre hold. På voksensiden har vi i år et hold mindre end vi plejer, da det ikke lykkedes at finde en ny instruktør til vores rytme voksne - til gengæld er der god opbakning til de andre voksenhold.

I sæsonstarten genoplivede vi en tidligere tradition, nemlig det gratis arrangement “Kom og vær med 1 år til 3. klasse” - desværre uden ret stort fremmøde, men dem der kom havde en god dag i hallen.

I november 2019 havde vi endnu en succesfuld Gymnastikweekend med knap 50 gymnaster i skolealderen. De yngste gymnaster knoklede løs hele lørdagen, der sluttede af med en fælles miniopvisning for alle forældre. De ældste gymnaster overnattede i multisalen på skolen og fortsatte med mere gymnastik søndag formiddag.

I 2019 har nyindkøb af redskaber til træning været holdt på et lille niveau, men vi er glade for, at kunne opfylde næsten alle de ønsker til indkøb, som vores instruktører kommer med. 

Vi håber fortsat på at kunne RKG gymnastik på et tidspunkt kan være med til at indrette en ny hal i Klarup, men 2019 er desværre ikke blevet året hvor processen med at skitser og tegninger som planlagt kom i gang. Vi håber det sker i 2020, for en ny hal vil være et kæmpe plus for hele foreningslivet i byen.

Medlemstallet for RKG gymnastik var med udgangen af 2019 på 383 gymnaster, hvilket er én mere end sidste år. Jeg håber det er et tegn på, at gymnastikken igen går fremad på medlemssiden. 

Men medlemmer alene gør det ikke, og vi har som forening brug for flere nye kræfter til at kunne hjælpe med det frivillige arbejde, så det ikke er de samme af “Tordenskjolds soldater” der igen og igen skal trække læsset. Det gælder både i bestyrelsesarbejdet og på instruktør og hjælpeinstruktørsiden - men også i forhold til forskellige praktiske opgaver på holdene og i andre sammenhæng. Vi er en stor forening, der har brug for mange hænder og tænkende hoveder, for at fungere optimalt.

Men når det er sagt, så skal der lyde et stort TAK til den siddende bestyrelse og vores  instruktører og hjælpeinstruktører, for uden jer ville RKG gymnastik ikke være det den er. Tak for et 2019 med masser af smil og gode gymnastikoplevelser til alle.


 

- Forelæggelse af regnskab ved kasserer Susanne

Regnskabet er godkendt af Henning, revisor.

Indtægter på underkanten af ca. 350.000 kr. 

Udgifter ca. 190.000 kr. 

Overskud på ca. 150.000 kr. 

Pr. 1. januar står der ca. 900.000 kr. på kontoen. 

Ifølge budgettet til næste år vil der være et overskud på ca. 60.000 kr. 


- Behandling af indkomne forslag (senest 21/2 2020)

Der er ikke kommet yderligere forslag end den siddende bestyrelses forslag:

Den siddende bestyrelse indstiller til følgende vedtægstilføjelse under §4: "Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, minimum fem."

Forslaget er enstemmigt vedtaget. 


- Valg af bestyrelse

På valg: Lene (modtager genvalg), Britt (modtager genvalg), Susanne (modtager genvalg), Mai-Britt (modtager genvalg), Britta (modtager genvalg),  Anne (modtager ikke genvalg) og Sidse (modtager ikke genvalg)

Valgt ind, ud over de fem der genopstillede: Bente Pedersen og Henrik Kold. 


- Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

På valg: Kristine (modtager ikke genvalg) og Trine (modtager ikke genvalg)

Valgt ind: Mette Jensen og Mia Lund. 


- Valg af 1-2 revisorer og en suppleant

På valg: Henning (modtager genvalg) - valgt ind.

Valgt ind som suppleant: Helle Skotte 


- Eventuelt

Der bliver stillet spørgsmål til den nye hal og RKG Gymnastiks rolle hertil. 

For at få startet projektet igang skal der lægges penge til skitser. Kommunen giver halvdelen. Foreningerne giver den anden del. RKG Gymnastik giver 10.000 kr. hertil. RKG Gymnastik ønsker en springgrav og regner med at bl.a. at skulle betale den. 

Helle takker for god ro og orden.

RKG generalforsamling - referat 27-02-2019

RKG gymnastik generalforsamling 26/2-19

Tid 19.30

Sted: RKG cafeteriet (kælderen)

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Helle Skotte. Helle modtog valget og konstarede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 15/1-19 via RKG gymnastiks hjemmeside.

 

Formandens beretning for 2018
Så er endnu et år gået, og i år holder jeg årsberetning som formand for RKG gymnastik og ikke som formand for RKGs gymnastikudvalg. 2018 var nemlig året, hvor RKGs hovedbestyrelse på hovedgeneralforsamlingen valgte, at stille et forslag om opløsning af RKG som fælles klub til fire enkeltstående klubber. Det var et forslag der mødte stor opbakning og den 26. april 2018 stiftede vi RKG gymnastik som ny forening - som det kan ses videreføres “fornavnet” RKG hos os - men også i de tre andre foreninger.
Forud for stiftelsen var lagt et stort stykke arbejde fra det daværende udvalg med en masse praktiske opgaver for at kunne starte op på ny, men vi brugte også tid og ressourcer på at foreningens nye vedtægter. De lægger sig naturligt op af de oprindelige vedtægter, men med fuldt fokus på gymnastik, og vi ser det fortsat som vores fornemste opgave at fremme og udbrede gymnastik i Klarup og omegn. Samtidig skal det pointeres, at samarbejdet med de andre RKG foreninger, samt Nøvling IF, der også bruger Klarup Klarup hallen, stadig er stærkt og vigtigt for os.
I forbindelse med stiftelsen af den nye forening, valgte vi desuden at skifte hjemmesideudbyder, og valget faldt her på DGIs anbefaling GoMinisite, og den nye hjemmeside stod klar sidst på foråret.
Mens vi stod i mellem den oprindelige forening RKG og den nye forening RKG gymnastik havde vi årets største begivenhed, nemlig vores gymnastikopvisning lørdag den 17. marts 2018. Dagen er som altid en festdag med flagalle op af Hellasvej og en flot oppyntet hal, der igen fyldt til bristepunktet. 15 hold var på gulvet og viste hvad de kunne med flotte klapsalver til følge. Som formand er det altid med spænding og lidt nervøsitet at dagen melder sig, men når den først er igang rammes jeg af umådelig meget stolthed over hvad vores lille forening formår at stable på benene - og ikke mindst at se hvor mange, der bakker op om dagen bakker vores dygtige gymnaster op dagen igennem, så tak for det. Det er dog ikke kun til vores egen opvisning, at vores hold viser hvad de kan, for flere af vores hold deltager i forskellige DGI opvisninger rundt i hele landsdelen fra Hobro til Farsø og Østervrå.
Årets sommerhold havde ikke så stor opbakning som tidligere, og kun Step holdet blev oprettet. De udnyttede tilgengæld at foråret var varmt og trænede både inde og ude.
I juni måned havde RKG gymnastik en velbesøgt stand til Musik på Volden. Mange børn - og deres forældre - var forbi til leg og konkurrencer og vi deltager igen til sommer.
Efter sommerferien var vi klar med et nyt sæsonprogram med 15 hold:
Et Forældre/barn hold
Powerpiger og turbodrenge i alderen 3 til 6 år
Fem rytmehold hvoraf tre er børnehold og to er for voksne
To springhold i alderen 0. til 6. klasse og et parkourhold
Tre motionshold for henholdsvis mænd og damer og et step hold
Nogle hold havde så stor medlemstilgang, at vi måtte lave venteliste mens vi med et enkelt hold måtte tænke kreativt for at få det til at give mening på grund af få tilmeldte gymnaster. Dette gjorde vi gennem et samarbejde med LKB gymnastiks tilsvarende hold som vores Juniorrytmehold gennem sæsonen lavede nogle fælles træninger med - og som de også skal lave opvisning sammen med inden længe.
I november måned kastede vi os over noget nyt for RKG gynmnastik, nemlig Gymnastikweekend for børn i skolealderen - både for vores egne gymnaster men også for andre interesserede skolebørn. I starten så det ikke ud som om arrangementet ville få så stor tilslutning, men da vi nåede til weekenden havde 44 børn tilmeldt sig. To instruktører stod for den overordnede planlængning, men næsten alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer var en del af weekenden der bød på masser af gymnastik, leg, hygge og mad. Lørdag aften sluttede af med en miniopvisning, hvorefter de yngste gymnaster blev sendt trætte hjem - til gengæld lød en “falsk alarm” i hallen for de ældste der blev sendt på natløb rundt omkring skolen, inden det var tid til varm kakao, kage og putning på skolen. Søndag formiddag fortsatte de ældste gymnaster og blev klar til endnu en miniopvisning, inden de også gik meget trætte hjem til middag.
I løbet af året har vi som altid indkøbt forskellige småredskaber, blandt andet har forældre/barn holdet købt en masse små ting der gør det endnu sjovere at være til træning. Der er også købt vægtstænger til vores styrkehold og holdende der træner i hallen har kunne nyde godt af nye rullemåtter og nogle nye skumredskaber indkøbt i samarbejde med Aalborg kommune og Klarup skole.
Medlemstallet for RKG gymnastik var med udgangen af 2018 på 382 gymnaster, og igen i år må vi desværre konstatere, at det er en lille nedgang i forhold til året før.
I løbet af 2018 har vi vores to instruktører og søstre Sidse og Anne og deres lillesøster og  hjælpetræner Trine været en del af et projekt om “Danmarks sejeste frivillige unge”. Det er DR skole, der står bag projektet, som skal få flere unge til at engagere sig i frivilligt arbejde, og vores tre deltagere har er blevet interviewet og filmet og har deltaget i forskellige arrangementer i blandt andet København. Tak for indsatsen, det er stort, at I har været med til at sætte RKG gymnastik på landkortet på den måde.
2018 har også været året, hvor der er kommet endnu mere form på drømmen og snakken om, at få bygget en ny hal i Klarup. Det er en lang proces, og året der er gået har handlet om at få alle interessenter på banen, så en hal kan give størst mulig glæde for så mange som muligt, når den en dag står færdig. I det kommende år, vil arbejdet med tegninger gå igang.
Til slut vil jeg gerne sige et stort TAK til bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører, der gør det muligt at drive RKG gymnastik - uden jer ville det ikke give mening for mig at stå her som formand. Også tak til alle vores gymnaster og deres forældre, der gør det sjovt at være frivillig.

 

Orientering om regnskab og budget

Regnskabet viser, at der har været flere indtægter end i 2017, på trods af lidt færre gymnaster. Foreningen har et samlet overskud på knap 148.000 kr.

Budget 2019: der er sat penge af til at betale skolen for de redskaber, vi allerede har modtaget. Der forventes lidt færre sponsorindtægter og forventes et overskud på knap 50.000 kr.

Foreningen sparer op til investering af springgrav i forbindelse med bygning af ny hal.

 

Valg af bestyrelse

Hele den siddende bestyrelse modtog genvalg.

Den tidligere suppleant Anne træder ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Lene van der Graaf
Næstformand og medlemsansvarlig Britt Lunde
Kasserer Susanne Hassing
Sekretær Sidse Bloch Rindsig
Sponsorsansvarlig Britta Fredberg Jensen
Nøgle-, hal- og kursusansvarlig Mai-Britt Seremet Madsen
PR ansvarlige Sidse Bloch Rindsig, Anne Bloch Rindsig og Lene van der Graaf
 

Valg af suppleanter

Trine Bloch Rindsig og Kristine Bornæs blev valgt som suppleanter.

 

Valg af revisor + suppleant

Revisor Henning Buthler
Revisorsuppleant Bente Pedersen

 

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes §6: “Suppleanter vælges for en et årig periode”.

Forslaget blev vedtaget


Der er ikke modtaget andre forslag

 

Eventuelt

Stiftende generalforsamling 29-05-2018

Den 26/4-18 havde vi stiftende generalforsamling i RKG gymnastik, og de fremmødte vedtog enstemmigt de nye vedtægter for foreningen.

Alle siddende i det gamle udvalg modtog genvalg til den nye bestyrelse, som er konstitueret således: 
- Formand Lene van der Graaf
- Næstformand og medlemsansvarlig Britt Lunde
- Kasserer Susanne Haugaard Hassing
- Sekretær og presseansvarlig Sidse Bloch Rindsig
- Sponsoransvarlig Britta Fredberg Jensen
- Nøgleansvalig Mai-Britt Seremet Madsen

Det samme gjorde sig gældende for suppleanterne: 
- Anne Bloch Rindsig
- Pernille Holdensgaard

Desuden blev der valgt: 
- Revisor Henning Butler
- Revisorsuppleant Bente Pedersen

Vedtægterne kan læses i menupunktet "Værd at vide"

RKG gymnastik - kontakt lenerkg@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros