Historie:
Foreningen er oprindelig stiftet som gymnastikforening d. 15. november 1927. Gennem tiden blev
badminton, fodbold og tennis en del af foreningen. Efter mange år som en flerstrenget forening
valgte man d. 26. april 2018 at dele foreningen op, så i dag består den kun af gymnastik. Klubbens
officielle navn er Romdrup-Klarup Gymnastikforening – i dagligt tale RKG Gymnastik. Vi er i dag en
forening under DGI (Danske Gymnastik & Idrætsforeninger).

Vision og værdier:
• RKG Gymnastik er en forening: Hvor både børn, unge og voksne føler sig velkomne. Vi
favner alle aldre, og har hold fra 1 år og op til 80 +.
• RKG Gymnastik er en forening: Der er rar at være en del af. Der tages hånd om alle og vi
løfter i fællesskab.
• RKG Gymnastik er en forening: Hvor instruktører og medlemmer har en fællesskabsfølelse.
• RKG Gymnastik er en forening: Som ønsker at udvikle og støtte børn, unge og voksne med
at nå deres mål.
• RKG Gymnastik er en forening: Som har fokus på både træning men også den sociale del af
et sundt foreningsliv.
• RKG Gymnastik er en forening: Hvor unge instruktører kan udvikle sig og føle sig trygge.

RKG Gymnastiks formål er at fremme og udbrede interessen for gymnastik for børn, unge og
voksne med henblik på at understøtte DGI ́s mål og flere aktive under slogan ”Bevæg dig for livet”.
Klubben tilbyder gymnastik for alle aldersgrupper. Vi ønsker at tilbyde alle til at være en del af
fællesskabet som en forening/hold kan give. Vi er en forening med knap 400 aktive medlemmer.

RKG gymnastik - kontakt rkggym.klarup@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros