RKG generalforsamling - referat 27-02-2019

RKG gymnastik generalforsamling 26/2-19

Tid 19.30

Sted: RKG cafeteriet (kælderen)

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Helle Skotte. Helle modtog valget og konstarede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 15/1-19 via RKG gymnastiks hjemmeside.

 

Formandens beretning for 2018
Så er endnu et år gået, og i år holder jeg årsberetning som formand for RKG gymnastik og ikke som formand for RKGs gymnastikudvalg. 2018 var nemlig året, hvor RKGs hovedbestyrelse på hovedgeneralforsamlingen valgte, at stille et forslag om opløsning af RKG som fælles klub til fire enkeltstående klubber. Det var et forslag der mødte stor opbakning og den 26. april 2018 stiftede vi RKG gymnastik som ny forening - som det kan ses videreføres “fornavnet” RKG hos os - men også i de tre andre foreninger.
Forud for stiftelsen var lagt et stort stykke arbejde fra det daværende udvalg med en masse praktiske opgaver for at kunne starte op på ny, men vi brugte også tid og ressourcer på at foreningens nye vedtægter. De lægger sig naturligt op af de oprindelige vedtægter, men med fuldt fokus på gymnastik, og vi ser det fortsat som vores fornemste opgave at fremme og udbrede gymnastik i Klarup og omegn. Samtidig skal det pointeres, at samarbejdet med de andre RKG foreninger, samt Nøvling IF, der også bruger Klarup Klarup hallen, stadig er stærkt og vigtigt for os.
I forbindelse med stiftelsen af den nye forening, valgte vi desuden at skifte hjemmesideudbyder, og valget faldt her på DGIs anbefaling GoMinisite, og den nye hjemmeside stod klar sidst på foråret.
Mens vi stod i mellem den oprindelige forening RKG og den nye forening RKG gymnastik havde vi årets største begivenhed, nemlig vores gymnastikopvisning lørdag den 17. marts 2018. Dagen er som altid en festdag med flagalle op af Hellasvej og en flot oppyntet hal, der igen fyldt til bristepunktet. 15 hold var på gulvet og viste hvad de kunne med flotte klapsalver til følge. Som formand er det altid med spænding og lidt nervøsitet at dagen melder sig, men når den først er igang rammes jeg af umådelig meget stolthed over hvad vores lille forening formår at stable på benene - og ikke mindst at se hvor mange, der bakker op om dagen bakker vores dygtige gymnaster op dagen igennem, så tak for det. Det er dog ikke kun til vores egen opvisning, at vores hold viser hvad de kan, for flere af vores hold deltager i forskellige DGI opvisninger rundt i hele landsdelen fra Hobro til Farsø og Østervrå.
Årets sommerhold havde ikke så stor opbakning som tidligere, og kun Step holdet blev oprettet. De udnyttede tilgengæld at foråret var varmt og trænede både inde og ude.
I juni måned havde RKG gymnastik en velbesøgt stand til Musik på Volden. Mange børn - og deres forældre - var forbi til leg og konkurrencer og vi deltager igen til sommer.
Efter sommerferien var vi klar med et nyt sæsonprogram med 15 hold:
Et Forældre/barn hold
Powerpiger og turbodrenge i alderen 3 til 6 år
Fem rytmehold hvoraf tre er børnehold og to er for voksne
To springhold i alderen 0. til 6. klasse og et parkourhold
Tre motionshold for henholdsvis mænd og damer og et step hold
Nogle hold havde så stor medlemstilgang, at vi måtte lave venteliste mens vi med et enkelt hold måtte tænke kreativt for at få det til at give mening på grund af få tilmeldte gymnaster. Dette gjorde vi gennem et samarbejde med LKB gymnastiks tilsvarende hold som vores Juniorrytmehold gennem sæsonen lavede nogle fælles træninger med - og som de også skal lave opvisning sammen med inden længe.
I november måned kastede vi os over noget nyt for RKG gynmnastik, nemlig Gymnastikweekend for børn i skolealderen - både for vores egne gymnaster men også for andre interesserede skolebørn. I starten så det ikke ud som om arrangementet ville få så stor tilslutning, men da vi nåede til weekenden havde 44 børn tilmeldt sig. To instruktører stod for den overordnede planlængning, men næsten alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer var en del af weekenden der bød på masser af gymnastik, leg, hygge og mad. Lørdag aften sluttede af med en miniopvisning, hvorefter de yngste gymnaster blev sendt trætte hjem - til gengæld lød en “falsk alarm” i hallen for de ældste der blev sendt på natløb rundt omkring skolen, inden det var tid til varm kakao, kage og putning på skolen. Søndag formiddag fortsatte de ældste gymnaster og blev klar til endnu en miniopvisning, inden de også gik meget trætte hjem til middag.
I løbet af året har vi som altid indkøbt forskellige småredskaber, blandt andet har forældre/barn holdet købt en masse små ting der gør det endnu sjovere at være til træning. Der er også købt vægtstænger til vores styrkehold og holdende der træner i hallen har kunne nyde godt af nye rullemåtter og nogle nye skumredskaber indkøbt i samarbejde med Aalborg kommune og Klarup skole.
Medlemstallet for RKG gymnastik var med udgangen af 2018 på 382 gymnaster, og igen i år må vi desværre konstatere, at det er en lille nedgang i forhold til året før.
I løbet af 2018 har vi vores to instruktører og søstre Sidse og Anne og deres lillesøster og  hjælpetræner Trine været en del af et projekt om “Danmarks sejeste frivillige unge”. Det er DR skole, der står bag projektet, som skal få flere unge til at engagere sig i frivilligt arbejde, og vores tre deltagere har er blevet interviewet og filmet og har deltaget i forskellige arrangementer i blandt andet København. Tak for indsatsen, det er stort, at I har været med til at sætte RKG gymnastik på landkortet på den måde.
2018 har også været året, hvor der er kommet endnu mere form på drømmen og snakken om, at få bygget en ny hal i Klarup. Det er en lang proces, og året der er gået har handlet om at få alle interessenter på banen, så en hal kan give størst mulig glæde for så mange som muligt, når den en dag står færdig. I det kommende år, vil arbejdet med tegninger gå igang.
Til slut vil jeg gerne sige et stort TAK til bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører, der gør det muligt at drive RKG gymnastik - uden jer ville det ikke give mening for mig at stå her som formand. Også tak til alle vores gymnaster og deres forældre, der gør det sjovt at være frivillig.

 

Orientering om regnskab og budget

Regnskabet viser, at der har været flere indtægter end i 2017, på trods af lidt færre gymnaster. Foreningen har et samlet overskud på knap 148.000 kr.

Budget 2019: der er sat penge af til at betale skolen for de redskaber, vi allerede har modtaget. Der forventes lidt færre sponsorindtægter og forventes et overskud på knap 50.000 kr.

Foreningen sparer op til investering af springgrav i forbindelse med bygning af ny hal.

 

Valg af bestyrelse

Hele den siddende bestyrelse modtog genvalg.

Den tidligere suppleant Anne træder ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Lene van der Graaf
Næstformand og medlemsansvarlig Britt Lunde
Kasserer Susanne Hassing
Sekretær Sidse Bloch Rindsig
Sponsorsansvarlig Britta Fredberg Jensen
Nøgle-, hal- og kursusansvarlig Mai-Britt Seremet Madsen
PR ansvarlige Sidse Bloch Rindsig, Anne Bloch Rindsig og Lene van der Graaf
 

Valg af suppleanter

Trine Bloch Rindsig og Kristine Bornæs blev valgt som suppleanter.

 

Valg af revisor + suppleant

Revisor Henning Buthler
Revisorsuppleant Bente Pedersen

 

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes §6: “Suppleanter vælges for en et årig periode”.

Forslaget blev vedtaget


Der er ikke modtaget andre forslag

 

Eventuelt

Gymnastikweekend 10.-11. november 17-09-2018
HUSK at blive tilmeldt Gymnastikweekend - for alle børn i skolealderen... se mere under fanen Holdoversigt og tilmeld dig via fanen Tilmelding. 
RKG gymnastik på Instagram 28-08-2018
Følg RKG gymnastik på Instagram - klik HER
Ny sæson 06-08-2018
Så er vi klar med tilmelding til ny sæson.

Se præsentationer af alle hold under "Holdoversigt" og tilmeld dig under "Tilmelding". Læs venligst vejledning til tilmelding før du taster oplysninger ind.

Vi glæder os til at se dig.
Stiftende generalforsamling 29-05-2018

Den 26/4-18 havde vi stiftende generalforsamling i RKG gymnastik, og de fremmødte vedtog enstemmigt de nye vedtægter for foreningen.

Alle siddende i det gamle udvalg modtog genvalg til den nye bestyrelse, som er konstitueret således: 
- Formand Lene van der Graaf
- Næstformand og medlemsansvarlig Britt Lunde
- Kasserer Susanne Haugaard Hassing
- Sekretær og presseansvarlig Sidse Bloch Rindsig
- Sponsoransvarlig Britta Fredberg Jensen
- Nøgleansvalig Mai-Britt Seremet Madsen

Det samme gjorde sig gældende for suppleanterne: 
- Anne Bloch Rindsig
- Pernille Holdensgaard

Desuden blev der valgt: 
- Revisor Henning Butler
- Revisorsuppleant Bente Pedersen

Vedtægterne kan læses i menupunktet "Værd at vide"

RKG gymnastik - kontakt lenerkg@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros